Menu
Městys Všetaty
Městys Všetaty s částí Přívory

Lidé obdaření talentem

Znali jsme je nebo stále známe jako prodavače, učitele, úředníky...,  zkrátka spoluobčany s běžným povoláním. Často jsme ani netušili, že po práci rozvíjejí svůj talent v odlišných oblastech.

V několika následujících dílech bych chtěl představit amatérské básníky, malíře a další "koníčkáře", kteří tvoří nebo tvořili většinou pro potěchu svou a svého nejbližšího okolí.

KDO byl a je KDO - výběr z publikace

Kdo je kdoNakladatelství LIBRI vydalo v roce 2007 publikaci Miroslava Sígla "Kdo byl a je kdo" - osobnosti, samospráva, historie Mělnicka, Kralupska a Neratovicka. Mezi 1745 jmény se zde vyskytuje i 34 osobností, které mají vztah ke Všetatům a Přívorům. U některých osob se autor dopustil v jejich charakteristice nepřesností nebo uvedl chybné údaje. Pokud to bylo v mých silách, snažil jsem se pro potřebu našich stránek zařadit opravená fakta. Výběr zveřejňuji, tak jako v knize, v abecedním pořadí.

BEROUSEK Ferdinand (* 18.6.1959 v maringotce, Olomouc) - ředitel a spolumajitel cirkusu Berousek Sultán. Od 15 let žonglér, klaun, hudebník. V roce 1999 zakoupil bývalý objekt Červinkovy cihelny na kraji Všetat-Přívor, kde vznikl zimní útulek pro cirkus a jeho zvířata. Je představitelem již šesté generace cirkusového rodu. Cirkus, který založil Ignác Berousek v roce 1918, projel od té doby země celé Evropy, mnoho dalších zemí světa včetně USA (Disneyland, Orland) a v Japonsku získal nejvyšší vyznamenání za představení Super show s medvědy. Sklízel úspěchy také za vystoupení vynikajících akrobatů a varietních umělců. Medvědi Berouskova cirkusu se stali miláčky v českých filmech Šest medvědů s Cibulkou, Cirkus Humberto, Princezna Julinka a Lidé z maringotek. Cirkus má právo užívat název Národní cirkus.

BRŮŽEK Václav (* 1915, + 1987) - učitel. Na základní škole ve Všetatech učil téměř celý svůj život. Byl vedoucím letecko-modelářského kroužku Svazarmu. Zanechal po sobě zajímavě napsané osobní vzpomínky na Všetaty a Přívory za 50 let.

DĚDEK Vladimír (* 6.12.1934, + 30.9.2000 Mělník) - režisér, veřejný činitel. Dlouholetý aktivní člen, režisér a předseda Nového divadla na Mělníce. Od svého otce získal v ochotnickém spolku ve Všetatech též velké zkušenosti v oboru vlásenkářství a maskérství. Absolvoval režisérský kurs a dramatický odbor LŠU ve Mšeně, působil v souboru Mácha ve Mšeně, v Novém divadle na Mělníce, ve Vysoké Libni a v Libici nad Cidlinou. Byl pověřen rozvojem ochotnického divadla v české enklávě v Chorvatsku. V listopadu 1989 spoluzakládal OF a deset let stál v čele přípravné komise Mělnického vinobraní.

DOSTÁLEK Antonín (* 16.6.1934 Přívory) poštovní historik. Je znám svým zájmem o historii poštovnictví v celém mělnickém regionu. O dějinách poštovních úřadů napsal již mnoho článků do regionálního tisku, má bohatou sbírku poštovních známek a dalších poštovních předmětů, razítek, fotografií a dokumentů, které se staly součástí expozic nebo výstav na Mělníku, Kralupech nad Vltavou a Neratovicích. Sepsal studii 165 let pošty na Mělníce (2001).

FABIAN Jiří (* 30.5.1945 Nedomice) - pedagog. Od roku 1986 byl zástupcem ředitele základní školy ve Všetatech, od července 2003 je jejím ředitelem. Předtím učil v Liběchově a v Byšicích. V letech 1991 - 1998 byl předsedou TJ Sokol Všetaty a plných 16 let předsedou okresního svazu stolního tenisu. Od roku 1992 je předsedou Okresního tělovýchovného sdružení Mělník.

HERMANOVÁ Ljuba (* 23.4.1913 Neratovice, + 21.5.1996 Praha) - herečka. Dcera Anny, rozené Slavíčkové ze Všetat. Po absolvování reálného gymnázia začala působit ve zpěvoherních divadlech (v době fašistické okupace nesměla z rasových důvodů hrát). Stala se z ní divadelní a filmová herečka, zpěvačka, operetní subreta a šansoniérka. Působila v pražských divadlech, filmu a televizi (Smíchovská aréna, Osvobozené divadlo, Nové divadlo, Hudební divadlo Karlín, Na Zábradlí - byla jeho spoluzakladatelkou), hrála po boku Jaroslava Ježka, Jana Wericha a Jiřího Voskovce, dále hrála s Hanou Vítovou, také v Brně, Bratislavě a Vídni. Vystupovala v televizi, nahrávala gramofonové desky. Vydala knihu vzpomínek ... a co jsem ještě neřekla (1993). Její televizní portrét v cyklu GEN natočil Jan Špáta (1995). Do konce života byla aktivní díky své ohromující pohybové a taneční kondici. Je pochována na Vyšehradském hřbitově v Praze.

HORÁK Lumír (* 3.10.1934) - veřejný činitel. Až do svého odchodu do důchodu zastával funkci tajemníka Obecního úřadu Všetaty. Současně byl jednatelem Společnosti Jana Palacha a od roku 2003 je jejím předsedou.

HOŠKOVÁ Marie (* 1922, + 2000) - učitelka. Roku 1951 začala učit na základní škole v Přívorech, od roku 1978 byla ředitelkou této školy. Za vynikající výsledky obdržela titul Vzorná učitelka a posléze Zasloužilá učitelka. Vyznačovala se poctivou přípravou a používáním moderních pomůcek, z nichž u mnohých byla jejich autorkou. Každoročně u ní vykonávali pedagogickou praxi studenti Pedagogické fakulty UK z Brandýsa nad Labem.

HÜBNER Otakar (* 16.12.1870 Mlékojedy, + 15.3.1929 Všetaty) - zakladatel obchodu se zeleninou a semeny, Působil ve Všetatech, později byl též majitelem prodejny dřevěného paliva. V roce 1914 byl v říšské vyživovací radě ve Vídni a místopředsedou její pražské odbočky. Současně byl kapelníkem orchestru Sokola Všetaty, ale potom působil v Praze v orchestru Cibulářská kapela. Při prvních volbách v samostatné republice byl zvolen za živnostníky poslancem Národního shromáždění. Spoluzakládal Sdružení českých obchodníků a exportérů ovocem a zeleninou. Spolupracoval také na Ottově obchodním naučném slovníku.

HÝBNER Václav (* 1.12.1873, + 11.3.1943 Praha) - podnikatel, poslanec. Byl bratrem Otakara Hübnera, své příjmení si však počeštil. Ve Všetatech měl strojírnu v domě, kde jeho potomci dodnes žijí. Byl poslancem Národního shromáždění v letech první předmnichovské republiky. Z jeho rodiny pocházel i dětský lékař MUDr. Jiří Pokorný.

KLOUDA Karel, JUDr. (* ? Všetaty, + 24.10.1942) - soudce, účastník domácího protifašistického odboje. Původně zaměstnanec Českých drah, externě studoval práva a stal se soudcem v Mladé Boleslavi, přičemž bydliště si zachovával stále ve Všetatech, kde byl fotbalistou a cvičencem na nářadí, dále náčelníkem a vzdělavatelem Sokola. Stal se jednou z hlavních postav sokolského odboje na Mělnicku. V době heydrichiády byl i s manželkou Marií zatčen a oba byli popraveni v Mauthausenu (Rakousko). Jejich děti byly umístěny v táboře Na Jenerálce v Praze, později ve Svatobořicích na Moravě. Starší dcera Marie vystudovala práva a stala se prokurátorkou v Praze. Zemřela v roce 2003 ve věku 68 let.

KŮS Ludvík (* 9.3.1951) - poštmistr, básník. Od roku 1980 je přednostou poštovního úřadu ve své obci. Je členem Literárního klubu Pegas Mělník, jehož péčí mu vyšla sbírka básní Zrní pro slavíky. Několik povídek s rázovitou tématikou (erotika, sci-fi, realita) bylo uveřejněno v různých časopisech a verše vysílal Český rozhlas.

MIKEŠ Ctirad, MVDr. (* 29.9.1956 Děčín) - jeden ze zakladatelů veterinární ekologie u nás. Absolvoval Vysokou školu veterinární v Brně, postgraduální studium na Právnické fakultě UK Praha a Vysoké škole zemědělské v Praze. Do roku 1991 pracoval ve Státním veterinárním ústavu v Liberci, od roku 1994 byl vedoucím odboru životního prostředí na Magistrátu města Liberec a současně ředitelem projektu Ústavu pro ekopolitiku v Praze. Vydal publikaci Ekologická politika obcí - akční programy ochrany životního prostředí v obci (1998). Od poloviny roku 1997 je vedoucím odboru životního prostředí a zemědělství na MěÚ v Mělníku. Je spoluautorem několika publikací a autorem mnoha odborných článků z oblasti životního prostředí a veřejné správy. Nositel medaile Vysoké školy veterinární v Brně za zásluhy o rozvoj školy a veterinárních věd.

NEGROBOV Nikolaj Leontjevič, MUDr. (* 1892, + 1969 Mělník) - lékař. Usadil se u nás po emigraci z Ruska ve 20.letech 20.století. Vystudoval Lékařskou fakultu UK v Praze a byl praktickým lékařem ve Všetatech.

NOVÁK Miroslav (* 6.7.1953 Chlumec nad Cidlinou) - letecký modelář. Po ukončení Střední železniční školy v České Třebové byl přidělen do Všetat, kde pracuje u ČD, řídí a technicky zabezpečuje rozsáhlý úsek trati od Lysé n.L. až po Litoměřice. Je vedoucím letecko-modelářského klubu ve Všetatech, spolu se Zdeňkem Vojanem (* 14.12.1950 Všetaty) tvoří závodní dvojici rádiem řízených rychlostních modelů a v tomto oboru patří k nejlepším v republice. V mezinárodní soutěži v italském Miláně v roce 1990 skončili třetí a na mistrovství světa v rakouském Villachu v roce 1996 na šestém místě.

PALACH Jan (* 11.8.1948 Všetaty, + 19.1.1969 Praha) - student Filozofické fakulty UK. Těžce prožíval vývoj v naší zemi po sovětské okupaci v srpnu 1968, v listopadu se zúčastnil ještě studentské stávky a v lednu 1969 na protest proti ústupkům vůči okupantům a pro vyburcování národní morálky se upálil v Praze na Václavském náměstí. Stal se tak jednou ze symbolických postav českých dějin. Palachovy hroby - nejprve v Praze na Olšanech a potom (v říjnu 1973 tajná exhumace a zpopelnění) po uložení urny ve Všetatech - byly v době totalitní normalizace v naší zemi místy demonstrací proti komunistickému režimu a sovětské okupaci. Při jeho pohřbu na Olšanských hřbitovech v Praze se s ním loučil evangelický farář Jakub Trojan z Libiše, kam docházel do evangelického sboru se svou maminkou. V roce 1990 byly ostatky převezeny opět na Olšany, kde jeho původní hrob zdobí plastika akademického sochaře Olbrama Zoubka. Od téhož roku nese Střední všeobecně vzdělávací škola na Mělníku na památku svého bývalého studenta čestný název Gymnázium Jana Palacha Mělník (maturoval zde v roce 1966). Ve Všetatech dále připomínají Jana Palacha pamětní desky na jeho rodném domě a na budově základní školy, kam osm let docházel. Ve vstupní hale školy je ještě plastika sochařky Vlasty Prachatické. Ve vstupní hale sokolovny je posmrtná maska - rovněž dílo Olbrama Zoubka. Množství soch a památníků Jana Palacha je v zahraničí (mj. ve Winnipegu v Kanadě, dále v Římě, v Londýně, na břehu ženevského jezera v městečku Vevey, atd.).

PELCÁK František (* 1882 Přívory, + 24.10.1942 Mauthausen) - náčelník Sokola. Zakládající člen Sokola Všetaty i Sokola Přívory, kde byl později starostou. Za okupace byl členem odbojové skupiny Jindra (Jindřich Vaníček, starosta České obce sokolské) a za heydrichiády byl s manželkou Marií a synem Bohumilem popraveni v koncentračním táboře Mauthausen. Stejný osud potkal i další všetatské a přívorské členy Sokola.

PICKO Václav (*10.5.1862 Polička, + 4.12.1934 Mšeno) - učitel. Absolvent učitelského ústavu v Praze. Učil v Přívorech a na dalších školách na Mělnicku. Od roku 1922 byl ředitelem školy a správcem městského muzea ve Mšeně.

PITHART Martin (* 11.11.1950 Mělník) - fotograf. Absolvent Institutu výtvarné fotografie (je součástí Slezské university v Opavě), fotograf Mělníka a okolí. Jeho snímky jsou součástí učebnic Vyšší školy ovocnicko-vinařské a zahradnické na Mělníce. V roce 2002 uspořádal pozoruhodnou výstavu fotografií 24 hodin v Mělníku a v prostorách ČSOB na Mělníce provozuje vlastní výstavní síň. Je stálým realizátorem moderních metod v digitální fotografii. Známý též jako sběratel motyček (jsou vystaveny v Muzeu obce Kadlín) a spolupracovník regionálního tisku.

POKORNÝ Bohumil (* 9.8.1919 Všetaty, + 15.11.2006) - hudebník. Už od dětství, kdy přišel o levé oko, projevoval velký zájem o hudbu, učil se u všetatských hudebníků a posléze absolvoval pražskou konzervatoř v oboru flétna a klavír, v němž pak pedagogicky působil současně při práci doma v hospodářství. Vedl hudební orchestr Karla Šimánka a poté komorní kvarteto (Bohumil Pokorný - klavír, Václav Brůžek - viola, Zdeněk Mareš - housle, Rudolf Böhm - violoncello). V 50. letech získal místo učitele hudby ve Staré Boleslavi. Hudbě učil i v důchodu a zároveň byl varhaníkem ve Všetatech, Kostelci n.L. a Čečelicích.

POKORNÝ Jiří, MUDr. (* 1924 Všetaty, + 2001 Praha) - dětský lékař. Ve svém oboru působil v rámci celého Středočeského kraje. Od roku 1969 byl předsedou Spolku Jana Palacha ve Všetatech, kde byl též předsedou tělovýchovné jednoty Sokol. Na sklonku 90. let se odstěhoval do Prahy.

PRACHATICKÁ Vlasta (* 1929 Praha) - sochařka. Vytvořila bustu Jana Palacha, umístěnou ve vestibulu základní školy ve Všetatech. Odhaloval ji zde při své návštěvě v lednu 1999 prezident republiky Václav Havel.

PROCHÁZKOVÁ Marta (* 14.1.1920 Všetaty) - lidová básnířka. Své verše publikovala v různých novinách a časopisech. Soubor jejich básní vydal OÚ Všetaty pod názvem Jsou lásky, které zůstávají. Do Všetatsko-přívorského zpravodaje (vycházel do roku 2004) psala jako pamětnice místních poměrů pravidelné články o minulých dobách, zejména o svém mládí.

REGNER Květoslav (* 2.6.1923 Dolní Lukavice u Přeštic) - pedagog, zápasník, pubblicista. Absolvent Tyršova ústavu pro tělesnou výchovu a sport v Praze. Dálkově studoval Fakultu tělesné výchovy a sportu UK v Praze. Doktorát filozofie získal v roce 1971. Byl všestranným sportovcem, vynikal v řecko-římském zápasu, mj. v roce 1952 byl druhý na mistrovství republiky. Byl předsedou trenérsko-metodické komise ústředního výboru Svazu zápasu a vedl mnohokrát čs. zápasníky do zahraničí. Vydal i několik zápasnických knih (měl přezdívku "zápasnický spisovatel"), získal kvalifikaci mezinárodního rozhodčího. V letech 1952 - 91 byl pedagogem na středních školách na Liberecku, poté působil i na vysokých školách v Praze a Liberci a od roku 1995 na Gymnáziu F.Palackého v Neratovicích. Jako chalupář od roku 1966 se stal ve Všetatech zakladatelem oddílu sportovní gymnastiky, který je dodnes jediným oddílem na Mělnicku. Byl členem redakční rady Všetatsko-přívorského zpravodaje do roku 2004 a nadále je členem Společnosti Jana Palacha ve Všetatech, kde žije od roku 1990. V letech 1990 - 2005 vedl zdejší obecní kroniku. Je autorem publikace 100 let Sokola Všetaty, drobných příběhů s pohádkovou tématikou Košátecký potok a jeho pohádky, dále knihy o historii Všetat a Přívor Městečko pod Cecemínem (společně s Václavem Zemanem) a pro římskokatolickou církev zpracoval kroniku Nad všetatským chrámem Páně kráčela staletí. Má rozpracovánu Malou encyklopedii Všetat.

ŘEHÁK Josef, MUDr., PhDr. (* 26.3.1871 Praha, + 1.3.1936) - lékař, přírodovědec. Syn ředitele pražských škol, který pocházel z Přívor u Všetat. Absolvoval akademické gymnázium v Praze, poté Lékařskou fakultu UK v Praze a také archivnictví, aby se mohl hlouběji zabývat rodokmeny a matrikami včetně jejich studia v otcově rodišti. Jako lékař praktikoval ve Všeobecné nemocnici v Praze, poté vstoupil do policejních služeb. Zabýval se rovněž přírodními vědami (jeho zájmem byly rybičky a pavouci). Jeho jazykové schopnosti byly značné, kromě hlavních evropských jazyků (dopisoval si s dánským profesorem a naučil se proto i dánsky), ovládal také sedm orientálních jazyků, z nichž překládal a které vyučoval. Studoval Univerzitu třetího věku a výsledkem byla kniha Dolní Přívory. Umřel v necelých 65 letech po zákeřné nemoci vysílením,hladem, který nikdy nepociťoval.

SLACH Miroslav (* 16.3.1919 Tlustice u Hořovic, + 31.8.2001 Všetaty) - spisovatel. Vystudoval reálné gymnázium v Bánské Bystrici, absolvoval Filozofickou fakultu UK v Praze. Lékařskou fakultu nemohl dokončit, protože nacisté v roce 1939 uzavřeli vysoké školy. Po krátkodobých zaměstnáních v zemědělství (Nové Strašecí, Nedomice, Čakovičky) se stal středoškolským učitelem (Velké Březno, Mladá Boleslav) - až se usadil a žil trvale ve Všetatech. Zde byl zástupcem ředitele základní školy a vyučoval i Jana Palacha o jehož rodu, rodině a osudu napsal monografii Světlo v soumraku. V letech 1970 - 79 byl vedoucím odboru kultury ONV Mělník. Je autorem dvou desítek knih, které vyšly v několikerém vydání i na Slovensku, kde prožil své mládí. Jde mj. o knihy: Usměvaví rebelanti, Dostavník do Výmaru (J.W.Goethe u nás), Mariáš s ďáblem, Zlaté dukáty, Zázračný lukostřelec, Sbohem letní lásko, Prchavá vůně jasmínu, Já, básník Naso, Zeptej se orlů, Sázka na černého koně. Byl rovněž autorem rozhlasových her a literárních pásem. Ve Všetatech napsal nejvíce ze svých historických a povídkových knih, mj. také s vinařskou a regionální tématikou Mělnicka (Romance o moudrém vinaři, Kůň, panna a víno velké čistoty potřebují) a také publikaci o cestovateli Aloisi Musilovi (1868 - 1944) - Kavalír pouště, knihu Můj starý dobrý Orientexpres - o českém vědci a orientalistovi Bedřichu Hrozném, který byl synem evangelického faráře z Lysé n.L.

SRB Václav (* 11.3.1825 Přívory, + ?) - kaplan. Získal základní vzdělání ve Všetatech a Brandýse n.L., bohoslovectví vystudoval v Praze. Byl kaplanem v Benátkách nad Jizerou, kde se mu podařilo zrekonstruovat tři kostely a místní hřbitov. Několik obcí v okolí Benátek ho poctily čestným občanstvím.

VALENTA Miloš (* 22.2.1947 Praha) - kapelník. Učil se hudbě u kapelníka Karla Vojtěchovského, byl stálým členem dechové hudby ve Všetatech-Přívorech od jejího začátku. V roce 1971 se při vzniku nového orchestru Přívoranka stal jeho kapelníkem. Soubor je mimořádně úspěšný nejen doma. Do německého hornického města Bergkamen zajíždí pravidelně dodnes a stává se chloubou zdejšího festivalu dechovek Oktoberfestu. Jeho zájezdy směřují do dalších měst Německa, Švýcarska, Rakouska a Nizozemska.

VANĚK František, ThDr. (* 31.8.1916, + 20.9.1986 Všetaty) - farář. Působil od roku 1953 ve Všetatech, kde ho věřící přivítali rozezvučením všech kostelních zvonů a kam se za ním odstěhovali z jižních Čech i jeho rodiče a teta. V době komunistické normalizace přednášel na jediném bohosloveckém semináři v Litoměřicích. Ve Všetatech byl režisérem ochotnického souboru, podporoval činnost chrámového sboru, vyučoval cizím jazykům (angličtině a latině). V roce 1969 byl jmenován generálním vikářem pražské arcidiecéze. Poslední roky trpěl chorobou, při níž mu byla amputována pravá noha.

VÍTKOVSKÝ Evžen, Ing. (* 16.6.1944 Praha) - podnikatel. Vystudoval ČVUT v Praze a v roce 1968 emigroval do Austrálie, kde podnikal ve strojírenském odvětví. Po listopadu 1989 se začal postupně vracet do své vlasti, kde má sestru Zuzanu Liškovou (* 1950), bývalou starostku Mělníka. Bydlí střídavě v Praze a ve Všetatech-Přívorech, zabývá se sběratelstvím historických předmětů a zejména spisováním. Je autorem čtyř knížek: Poločas najád (2003 a 2006), Legendy mladé Libuše (2004 a 2006), Sámova říše žen (2006) a Něžněnky (2006).

VOJTĚCHOVSKÝ Karel (* 1883, + 1962 Čečelice) - hudebník. Vedl přívorskou taneční i dechovou hudbu. Založil Dětskou dechovou kapelu, která v roce 1970 utvořila základ pro orchestr Přívoranka, působící úspěšně dodnes. Vyučoval hře na několik nástrojů všechny členy ve své soukromé škole a pro kapelu složil i několik drobných skladeb.

ZEMAN Václav - starší, používal přívlastek Všetatský (* 21.10.1893 Všetaty, + 7.7.1941 tamtéž) vlastivědný pracovník. Pocházel z rodiny, jíž byl v době komunistické normalizace zlikvidován statek a která se musela odstěhovat do Byšic. Absolvoval učitelský ústav v Praze. Působil na různých školách brandýského okresu, od roku 1938 byl řídícím učitelem v Neratovicích. Byl též kulturním a sokolským pracovníkem (místostarostou a starostou), kronikářem Všetat, vedl sokolský biograf. Působil ve funkci hospodářské školy ve Všetatech, v roce 1934 zřídil zde i meteorologickou stanici. Přispíval do časopisů Naše Polabí, Národní politika a Mělnicko. Zanechal po sobě rukopisné poznámky o historii Všetat, které usnadnily práci na knize Městečko pod Cecemínem, jejímiž autory jsou Květoslav Regner a Václav Zeman mladší.

ZEMAN Václav - mladší (* 2.7.1922 Čečelice) - kronikář, vlastivědný pracovník. Syn Václava Zemana. Absolvent piaristického učitelského ústavu ve Svatém Janu pod Skalou a Pedagogické fakulty Uk v Praze. Učil zejména na pražských školách, je spoluzakladatelem a předsedou Společnosti Jana Palacha ve Všetatech (vydává bulletin o činnosti). Je autorem publikací a sborníku Věrni zústaneme k výročí úmrtí Jana Palacha, od konce 80. let byl obecním kronikářem, spolu s Květoslavem Regnerem napsali knihu Městečko pod Cecemínem a v roce 1985 vydal publikaci Sto let hasičů ve Všetatech.

Městys

Rozhlasové hlášení

  • Úterý 18:45
  • Pátek 18:45
  • Sobota 11:45

Zubní pohotovost

Adresa:
Mělník, Pražská 343/46.

Provozní doba je zajištěna o víkendech a státních svátcích, vždy od 8:00 do 12:00 a od 12:30 do 16:30 hodin.

Tel. číslo pro objednávání  607 071 230.

Interaktivní mapa

mapa

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Aktuální počasí

dnes, úterý 16. 4. 2024
slabý déšť 11 °C 5 °C
středa 17. 4. slabý déšť 11/3 °C
čtvrtek 18. 4. slabý déšť 8/2 °C
pátek 19. 4. déšť se sněhem 8/3 °C

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


Městys Všetaty s částí Přívory
nahoru